Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juli 2019

Voorjaarsnota speech – M. Feelders

De voorjaarsnota 2019.

Michael Feelders speechte deze dag. Bekijk de video en tekst.

Aftermovie? KLIK HIER

 

 

Voorjaarsnota speech – M. Feelders

 

Beste voorzitter, raadsleden en inwoners,

 

Onlangs vroeg een dierbare aan me; wat moet ik straks zeggen tegen iemand die er morgen niet meer is?

Het enige beeld dat ik voor me zie, is een lege stoel. De plek waar je geliefde na een lang ziekbed, de plek waar je geliefde die bewust voor levensbeëindiging gekozen heeft, of

de plek waar je geliefde die plotsklap uit je leven getrokken is,

gewoon, in serene stilte leeg blijft.

 

Voorzitter, die stilte is er in de gemeenteraad niet. Dat is mooi. Hier leven we in een continue veranderende politieke Tinder. Zo ben je hot, morgen not! Als nomaden swipen we om onze ontevredenheid kenbaar te maken. Waar de ene inwoner roept dat politieke correctheid een plaag is, roept de andere inwoner dat burgerparticipatie leeft als nooit tevoren. Het is een samenspel van een democratische meespraakreis met een open einde.

 

Voorzitter, als we globaal kijken naar de voorjaarsnota 2019 dan zien we dat de euro’s tegen de plinten aan klotsen. Waar we het in de begrotingsbehandeling in november 2018 nog moesten bijten op een houtje, blijkt een half jaar later het omgekeerde. Alsof we eerst praten over bananen en nu over asperges. Voor ons, voorzitter, komt dit onvoorspelbaar, onnavolgbaar en ongeloofwaardig over. Het is ook wel een beetje eng en daarom de vraag aan het College, hebben we te maken met slechte meerjarenramingen of lopen we steeds achter de feiten aan? Vervolg vraag, welke mening heeft het College als een deel van het overschot bij de begroting 2020 aan de inwoner of ondernemer wordt teruggegeven?

 

In de voorjaarsnota 2019, die 42 pagina’s telt, komt 6x plan van aanpak en 38x keer het woord onderzoek voor. Dat zijn 2x plan van aanpak en 24x het woord onderzoek meer dan in de begroting 2019. Alleen een onderzoek naar het aantal onderzoeken ontbreekt. Ofwel de gemeente is druk bezig met onderzoeken. Waarschijnlijk over hoe onze wensen uit te voeren. Klasse. We kijken uit naar het momentum dat we diverse raadsvoorstellen voorgeschoteld krijgen. Zodat we de juiste beslissing kunnen nemen.

 

Voorzitter, we blijven ons ernstig zorgen maken over de verkeersveiligheid in Heerhugowaard als het gaat om fietsers, voetgangers, kinderen en minder validen. Zeker in het licht van recentelijke ontwikkelingen, waarbij er sprake is van een verhogend aantal ongelukken waardoor hele families geconfronteerd worden met een lege stoel aan hun tafel. Ondanks de rustgevende plannen in de voorjaarsnota en het aangekondigde mobiliteitsprogramma, die qua uitvoering op zich laat wachten, verzoeken wij het College dit onderwerp, doch met spoed en met stip, op de prioriteiten ladder bovenaan te zetten. Hoe denkt het College hierover en is zij bereid hieraan gehoor te geven?

 

Voorzitter, wat verder opvalt, is dat er niets rondom Heerhugowaard – Regenboogstad in deze nota is opgenomen. We hebben wel een evaluatie gehad, er is toegezegd dat we ermee doorgaan, maar visie, koers en uitwerking ontbreekt. Vraag aan het College, kunt u vertellen wanneer u met welke frisse ideeën uit de kast komt?

 

Voorzitter, in de voorjaarsnota wordt ook niets gemeld over een termijn waarop Heerhugowaard een visie op de warmtetransitie zal hebben. Daarom pakt D66 de handschoen op en verzoekt het College d.m.v. een motie vóór eind 2020 een transitievisie warmte te ontwikkelen.

 

De verbouwing van het gemeentehuis volgt in rap tempo het grote voorbeeld van het Huygens. Ook qua kosten zal er nogal wat gevoteerd moeten worden. Maar uiteindelijk brengt het ons samen. Alhoewel enkelen in Langedijk misschien nog last hebben van Bambi beentjes, geloven wij in het succes van het fusieproces voor alle inwoners en ondernemers, die van Heerhugowaard én die van Langedijk, tot samensmelting in één gemeente.

 

Voorzitter, we weten, als er een hoop shit in de boom groeit, dan komt er een hoop stront naar beneden. Daar hebben wij geen zin in. Daarom verzoeken wij het College open te blijven staan voor betere verantwoording van de stukken en ons als raad de ruimte te geven hierop te sturen.

 

Tenslotte, voorzitter, het beeld van de lege stoel vult zich met een vredige zee aan virtuele herinneringen. Het zijn vaak de micromomentjes die van grote waarde zijn. Die ons vormen, ons leven bepalen en die wij liefhebben. Dáárom kiezen wij voor een toekomst met hoop en haalbare verwachtingen.

 

Ik dank u wel.

Michael Feelders