Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 juni 2018

D66 stelt vragen: verkeerssituatie basisscholen De Zeppelin en De Hasselbraam

D66 stelt vragen: verkeerssituatie basisscholen De Zeppelin en De Hasselbraam.

Het wachten is op de grote klapper. Die gaat er op deze manier gewoon een keer komen en dan is het leed niet te overzien, met mogelijk fatale gevolgen. Dan wordt er als vanouds, achteraf gezegd dat de gemeente, de twee scholen, de ouders of misschien wel de leerlingen zelf verantwoordelijk zijn.

Hamvraag is, hoe kunnen we dit voorkomen?

Rondom de basisscholen De Zeppelin en De Hasselbraam is er sprake van een behoorlijke verkeersdrukte. Elke ochtend en middag gaan leerlingen, ouders en overige weggebruikers over deze wegen. Hierdoor ontstaan onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituaties.

Nu zijn er in het recente verleden wat verkeersaanpassingen geweest, echter het effect is minimaal.

Voor D66 is het ontluisterend te vernemen dat de beide schooldirecteuren van De Zeppelin en De Hasselbraam elke ochtend op de hoeken van de straat staan om het verkeer in goede banen te leiden.

Dat zij deze taak op zich nemen, geeft het grote verantwoordelijksgevoel weer dat zij hebben. Maar dit is geen structurele oplossing, eigenlijk is het een absurde situatie.

In de raadsagenda 2018-2022 wordt prioriteit gegeven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. Daarnaast zijn ambities opgenomen die moeten bijdragen aan het vergroten van het veiligheidsgevoel van onze inwoners in het algemeen.

Daarom heeft de D66-fractie het college enkele technische vragen gesteld. Onder andere of het college op de hoogte is van deze onveilige verkeersproblematiek, of deze problematiek ook bij andere (basis)scholen speelt, welke maatregelen zij al hebben genomen en welke mogelijkheden er nodig zijn om deze verkeerssituatie(s) structureel te verbeteren?

Raadslid Roxy van Dijk: ‘het moge duidelijk zijn dat de weg van en naar school er één vol met gevaren is. Wanneer de verkeerssituatie niet op tijd verbetert, kan dit leiden tot ongelukkige situaties’.

D66 is niet van plan te wachten tot het eerste noodlottige verkeersongeval.

Alle antwoorden op onze technische vragen worden begin juli verwacht.