Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 juni 2018

Raadsagenda Speech 2018

Raadsagenda Speech 2018

Beste inwoners,

Deze avond is er een van positiviteit en enthousiasme. Nog niet eerder is er een raadsagenda tot stand gekomen met de input van zo veel politieke partijen.

D66 kijkt terug op fijne en open bijeenkomsten waar een ieder kon en mocht zeggen wat voor hen belangrijk is. Democratie zoals democratie bedoeld is. Daar houden we van.

Gezien de vele onderwerpen in de diverse thema’s is D66 zeer tevreden over het proces; echter nog meer tevreden zijn wij over de input die rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma in de raadsagenda terecht is gekomen.

Inwoners zullen waarderen dat D66, als grootste niet-college partij in de raad, relatief gezien veel invloed heeft gehad op de uitkomst van de raadsagenda, en daarmee veel invloed heeft op dit college en het beleid voor de komende vier jaar.

Inwoners. In de raadsagenda staan uitstekende onderwerpen zoals het opnemen en vastleggen van democratische vernieuwing in elk mogelijk raadsbesluit. Meedenken – meedoen – meebeslissen. Zo tillen we samen de mening van de Heerhugowaarders naar een hoger niveau. Inwoners krijgen op deze manier een actievere rol en gaan van meedenken naar meebeslissen.

Inwoners. D66 wil er alles aan doen om Heerhugowaard koploper te laten zijn in alle mogelijke vormen van duurzaamheid. Met het toekomstige onderzoek van de Rekenkamer over de energietransitie zullen energiebesparing en groene innovaties hot topics zijn. Een energieneutraal Heerhugowaard in 2030 is het streven. Met een duidelijke jaarlijkse evaluatie kunnen wij als raadsleden, maar kunnen ook de inwoners zelf, op de voet volgen hoe we er voor staan en hoe we samen deze doelstelling gaan bereiken.

Inwoners. Als vitale groene stad zien wij er op toe dat er voldoende ‘groene plekken’ zijn om te kunnen recreëren en sporten. Groen in de wijk, zoals bijvoorbeeld stadstuinen, parken, bomen en struiken, stimuleert de biodiversiteit en daarmee het welbevinden van inwoners in de wijken. Het vergroten van dit ‘groene geluk’ voor alle leeftijdscategorieën staat bij ons hoog in het vaandel.

Inwoners. Kunst, cultuur en sport zijn het cement van onze samenleving. Daarom moeten alle Heerhugowaarders kunnen blijven genieten van laagdrempelige en toegankelijke kunsteducatie, evenementen en andere culturele activiteiten zowel op centrale locaties in Heerhugowaard als in de eigen wijk.

Inwoners. Goed onderwijs is de basis voor werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Uiteraard gaan we in eerste instantie uit van de eigen zelfredzaamheid van de inwoners. Maar in een zeer snel veranderende arbeidsmarkt waarbij steeds verdergaande digitalisering en automatisering veel vragen van ons allemaal, moet er zeker zo veel aandacht voor vroegtijdige schoolverlaters en thuiszitters zijn met onder andere preventieve maatregelen die eeuwige uitsluiting op de arbeidsmarkt moeten voorkomen. De extra een miljoen euro die Heerhugowaard vanaf dit jaar structureel ontvangt om achterstanden weg te werken zullen we dan ook op de juiste manier moeten gaan gebruiken, waardoor een betere match ontstaat tussen werknemer en werkgever.

Inwoners. Zoals u van ons gewend bent, zal D66 als grootste oppositiepartij haar rol waarmaken. Constructief en positief waar het kan en kritisch en correctief waar het moet.
Daarom zullen wij bij elk raadsbesluit de afweging maken wat voor ons Heerhugowaard, onze inwoners en onze ondernemers het beste is.

De verwachtingen en vooral de uitvoering van deze raadsagenda vergen veel inspanningen. Niet alleen voor alle raadsleden, maar des te meer voor het college. Het college zal rekening moeten houden met de wensen van elke politieke partij en van elke inwoner.

Deze raadsagenda is dan ook als een 24/7 democratische show voor de inwoners.

Democratie zit bij ons in hart en nieren en daarom ziet D66 de komende periode met veel vertrouwen tegemoet.

Dank u wel.

Roxy van Dijk