Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 februari 2018

CAKE OP DE MAAND FEBRUARI 2018

Cake op de maand februari 2018

Ziek

Wat is er toch aan de hand de laatste dagen in Heerhugowaard? Moties en amendementen vliegen ons om de oren. Ja, het is duidelijk, het is verkiezingstijd.

Niets menselijks is politici vreemd.

Iedereen probeert zo vlak voor de gang naar de stembus nog even in een gunstig blaadje bij de kiezer te komen. Liefst met een onderwerp dat de doelgroep aanspreekt. Hopelijk blijft dat hangen. Geeft het net dat laatste zetje om straks het juiste rondje rood te kleuren.

Op zich ook niets mis mee. Maar doe het wel netjes. Afgelopen raadsvergadering wist één partij het toch wel een beetje, zeg maar, erg bont te maken.

De unanieme en raadsbrede afspraak is dat amendementen en moties, net zoals de voorstellen van het college, eerst besproken worden in één van de commissievergaderingen. Zo is er tijd genoeg voor een ieder om zich in te lezen en eventueel vragen beantwoord te krijgen voordat er daadwerkelijk over besloten moet worden.
Alleen in spoedgevallen, waarbij de gebruikelijke procedure bezwaarlijk is, kan een motie of amendement ‘vreemd aan de orde van de dag’ direct in de raadsvergadering gebracht worden.

Nu was er 20 februari jongstleden een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ van Senioren Heerhugowaard over de zogenaamde zorgval. Even uitleggen, als inwoners met een WMO-ondersteuning (wet maatschappelijke ondersteuning) een indicatie krijgen dat ze naar een verpleeghuis moeten, dan vallen ze direct onder het regime WLZ (wet langdurige zorg). In de praktijk betekent dit minder intensieve zorg thuis gedurende de periode dat ze nog niet daadwerkelijk in een verpleeghuis zitten.

Ach, spoedeisend? Dit is een landelijk probleem en er wordt landelijk ook al aan oplossingen gewerkt. Er zijn kamervragen over gesteld en moties ingediend. Op dit moment staat dit onderwerp hoog op de Haagse politieke agenda. En terecht.

Maar dit is Heerhugowaard. Hoe groot is het probleem hier eigenlijk, Senioren Heerhugowaard? Ehh, dat wisten ze niet. Ze wisten zelfs niet of er hier inwoners zijn die soort gelijkbare problemen ervaren. En al helemaal niet hoeveel. Gewoon eerst bespreken in de commissie dus! En Senioren Heerhugowaard droop met de staart tussen de benen af. Verkiezingsstunt mislukt.

Echter, D66 vindt ook dat er in Heerhugowaard een dementievriendelijk beleid moet zijn.

Goede zorg, daar draait het om. Laat daar geen twijfel over bestaan. Daarom steunden wij ook de motie van het CDA in september 2016 ‘dagbehandeling voor de meest kwetsbare burgers’. En zelfs de motie van de Senioren ‘woonvoorzieningen dementerenden’ in juni 2017.

Maar het achtergrondverhaal rondom het onderwerp dementie is groter. Uit de resultaten van de ‘dementie monitor 2016’ van het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord blijkt dat de gemeente Heerhugowaard een stap achterwaarts (min 8%) heeft gemaakt op het gebied van dementie.

Dat baart ons veel meer zorgen. Zeker als het college volmondig zegt niets met de aanbevelingen uit 2013 heeft gedaan. Het ‘papiertje’ predicaat dementievriendelijk gemeente is niet belangrijk zegt wethouder Stam (VVD). Het is wel een belangrijke drijfveer om te werken aan goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten.

Nu, anderhalf jaar later, is er nog geen enkel actieplan van wethouder Stam (VVD) aan de gemeenteraad gepresenteerd met verschillende acties en ideeën waarmee Heerhugowaard meer en beter kan investeren en werken aan goede ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Noch een notitie vanuit het mantelzorgpanel waarmee de gemeente periodiek overleg heeft, noch een schrijven van de lokale stakeholders (wie dat dan ook allemaal mogen zijn?).

Maar even terug naar die avond. Wat was nou het meest kwalijke? Nog voordat de raadsvergadering plaatsvond, was in ons wekelijkse lokale krant ‘Nieuwsblad De Koerier’ een flinke advertentie te vinden. Daarin sloeg de Senioren zich TROTS op de borst hoe ze in de gemeenteraad wel even de zorgval aan de orde hadden gesteld en voor mekaar hadden gemaakt.

Scoren voor de verkiezingen over de ruggen van onze inwoners die toe zijn aan een verpleeghuis of zeer intensieve zorg.

Tjonge, je moet het maar durven. Schrijnend? Nee, ziek.

René Vrieswijk