Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 januari 2018

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 januari jongstleden is het D66 verkiezingsprogramma 2018-2022 definitief vastgesteld.

In het verkiezingsprogramma komen belangrijke thema’s zoals goed onderwijs, goed klimaat en goede zorg terug. Daarnaast bieden we een scala aan nieuwe ideeën om Heerhugowaard beter te maken. Bevordering van kunst en cultuur, nieuwe kansen voor ondernemers en zorgen dat plezierig wonen ook plezierig wonen blijft. Met nadruk op bestuurlijke transparantie naar inwoners toe, betere verkeersveiligheid en privacybescherming

Samen maken we de stad.

De D66 kandidatenlijst werd eind vorig jaar vastgesteld. Lijstrekker Michael Feelders was al bekend. De leden hebben duidelijk gekozen voor een variatie van ervaring en frisse krachten.

Op plek twee volgt huidig raadslid David Gosselaar. Daarna komt Frank Reiber, huidig commissielid. Op nummer vier staat huidig raadslid René Vrieswijk.

Het eerste nieuwe gezicht is Anja Grim op plek vijf. Onze jongste kandidate, Roxy van Dijk, staat op plek zes. Jeroen Meinders neemt plaats zeven en Marlies Pieterse plaats acht. De laatste twee plekken worden respectievelijk ingenomen door Klaas van der Wielen en onze ‘lucky ten’ is Jan Mulder.

Met deze fantastische kandidatenlijst heeft D66 Heerhugowaard een mooie en evenwichtige vertegenwoordiging in bijna alle wijken in Heerhugowaard.

D66 krijgt het voor elkaar.