Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 27 januari 2018

CAKE OP DE MAAND JANUARI 2018

Cake op de maand januari 2018

Mag ’t een metertje meer zijn?

Elke raadsvergadering kent z’n hete en minder hete hangijzers. De steenkoude zijn de zogenaamde akkoordstukken. Daar is in de eerdere commissievergadering al unaniem instemming voor gevonden. Die hoeven we in de raad alleen nog maar af te hameren.

De hete hangijzers van de raadsvergadering van 23 januari waren de bouwplannen aan de Van Foreeststraat en de Van Duivenvoordestraat. Met name tegen dat laatste bouwproject was er vanuit de buurtbewoners nogal wat weerstand. En begrijpelijk, want ruim 15 jaar geleden waren de plannen voor dit stukje terrein heel anders.

Bovendien, die plannen waren destijds tot stand gekomen in overleg met de bewoners. En de plannen die recent gepresenteerd werden, kwamen voor de bewoners als een bliksemschicht bij heldere hemel. Vervolgens brak de spreekwoordelijke pleuris uit. Een actiegroep was geboren.

Ook D66 heeft een afvaardiging van de actiegroep bij haar fractieoverleg mogen begroeten. Dat heeft veel verduidelijking opgeleverd over de manier waarop de gemeente met deze bewoners is omgegaan. Een inkijkje hoe inwoners moesten opboksen tegen allerlei weerstand, onbegrip en wantrouwen.

Dat kan duidelijk beter. Ongetwijfeld gaat dat over enige tijd ook beter.

D66 heeft al tijden geleden aangegeven dat de verschillende ‘burgerparticipatie’ projecten in de afgelopen periode meer voor de show en voor de bühne waren. Mede op aandringen van D66 is de gemeenteraad nu bezig om een palet aan procedures te ontwikkelen voor meer en vooral tijdiger invloed van belanghebbenden. Met een burgemeester die ‘bestuurlijke vernieuwing’ als levenslied heeft, moet dat wel een succesnummer worden.

Echter, raadsleden hebben naast hun volksvertegenwoordigende, ook een kaderstellende en controlerende taak. In dit geval werd door het college een nieuw kader gevraagd. En het is aan de gemeenteraad om te controleren of dit een terecht en acceptabel verzoek is. Klinkt zakelijk, ja, zo zakelijk is het eigenlijk.

Terug naar de bestemmingsplanwijziging voor de bouwplannen aan de Van Duivenvoordestraat. Dankzij de inspraak van de bewoners, zijn de oorspronkelijke plannen aangepast tot bouwhoogten die bijna passen binnen de oorspronkelijke kaders. Door een goede positionering en verdere inpassing is het vanuit ruimtelijk oogpunt niet bezwaarlijk om een metertje hoger te bouwen dan in het oorspronkelijke bedachte plan.

Het past dan ook niet om je mee te laten slepen met de emoties van de bewoners. Hoe begrijpelijk en hoe gemakkelijk dat ook is.

D66 heeft dat niet gedaan.

Andere partijen binnen de gemeenteraad hebben de bewoners wel lang de indruk gegeven tegen de bestemmingsplanwijziging te zullen stemmen. Tijdens de commissievergadering leek het erom te gaan spannen. Ongeveer de helft van de raad gaf de indruk tegen te gaan stemmen.

Ach, ach, ach…wat een nachtkaars en domper voor de bewoners bleek het uiteindelijk te zijn!

Van elke politieke partij kregen de bewoners de complimenten voor hun inspanningen. Maar ja, de ene na de andere partij die tot en met de commissievergadering nog zo op de hand van de bewoners leek, draaiden als een blad aan de boom en lieten de bewoners met lege handen achter.

Een enige schrale troost voor de bewoners, ze mogen zich nu wel bezighouden met het groen.

Niet zo raar dat het vertrouwen in de politiek er niet groter op wordt.

René Vrieswijk