Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 januari 2018

D66 stelt vragen: help jongeren met arbeidshandicap beter bij studie

D66 stelt vragen: help jongeren met arbeidshandicap beter bij studie.

Dankzij een voorstel van D66 in de 2e Kamer kunnen jongeren met een arbeidshandicap sinds enkele jaren naast de studiefinanciering ook een individuele studietoeslag ontvangen.

Voor jongeren met een arbeidshandicap is het vaak lastig om naast een studie ook een bijbaan te hebben. Daarmee lopen ze dus inkomsten mis, die andere studenten wel hebben. De individuele studietoeslag geeft deze groep financieel een steuntje in de rug. Zo kunnen ook deze jongeren een studie volgen.

Op 19 december jongstleden stond er in het Heerhugowaards Nieuwsblad, editie stadsnieuws nummer 22, een artikel over de toeslag voor studenten met een arbeidsbeperking. Die toeslag moet jongeren met een arbeidshandicap beter bij hun studie helpen. Het is een goede zaak dat zo’n belangrijke regeling onder onze inwoners bekend wordt gemaakt.

Echter, tijdens de voorjaarsnota van 30 juni 2016, heeft de D66-fractie met een unaniem aangenomen motie aandacht gevraagd voor deze individuele studietoelage voor jongeren met een arbeidsbeperking.

Anno januari 2018 blijkt dat er, gezien het artikel, in anderhalf jaar helemaal niets aan de huidige regeling gewijzigd is. Nog schrijnender is dat zelfs de gemeenteraad nog steeds op de uitwerking van deze motie wacht. Vanaf oktober 2016 al.

Dus wat veroorzaakt die vertraging of non-communicatie?

Tikke…tikke…tak.

Alleen, al die tijd weet het college dat er in deze regeling zoals die nu in Heerhugowaard en in de regio wordt toegepast een foutieve berekening zit. Het bruto-netto traject klopt niet. Dat heeft ze destijds bij de beantwoording op vragen bij deze motie zelf toegegeven. In regionaal verband zou hierna gekeken worden en daarna zou er een nieuw voorstel richting de gemeenteraad komen.

Waarom na al die dagen, maanden en jaren niemand de verantwoordelijkheid neemt om een daadwerkelijke wijziging door te voeren, begrijpt de D66-fractie niet.

In Heerhugowaard zal het niet gaan om mega veel studenten met een arbeidsbeperking die recht hebben op zo’n toeslag. Alleen zodra zij de dupe zijn van een rekenfout die niet wordt hersteld, dan speel je wel met hun toekomst. Voor deze studenten zijn het van die beslissende momenten in je leven; het gaat om de keuze tussen verder studeren of niet, het gaat om de keuze tussen een glanzende carrière of een bijstandsuitkering, het gaat om de keuze van persoonlijke onafhankelijkheid of eeuwige afhankelijkheid.

De gemeente Heerhugowaard ontvangt een ruime financiële Rijksbijdrage voor de toeslag voor jongeren met een arbeidsbeperking. D66 wil dat deze gelden ook daadwerkelijk besteed wordt aan deze jongeren om zich te scholen en te ontwikkelen.

Daarom verzoekt de D66-fractie het college haast te maken.

Haast te maken met een wijzigingsvoorstel te komen die ook met terugwerkende kracht geldt. Zodat de huidige te lage tegemoetkoming in een duidelijke en marktconforme studietoeslag wordt omgezet.

Vóór onze studenten!

Alle antwoorden op onze schriftelijke vragen (zogenaamde artikel 37 vragen) worden uiterlijk half februari verwacht.