Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 december 2017

CAKE OP DE MAAND DECEMBER 2017

CAKE OP DE MAAND DECEMBER 2017

Terecht noemde het Noordhollands Dagblad de afgelopen raadsvergadering een kampioenschap navelstaren.

Inderdaad, wat was de gemeenteraad van Heerhugowaard druk met zichzelf. Meer precies: het Reglement van Orde. Dat zijn de spelregels die de gemeenteraad zichzelf oplegt, buiten hetgeen al wettelijk is geregeld.

Het heetste hangijzer was het amendement van de VVD. Deze partij wilde een wijziging aanbrengen in het presidium.

Even voor de buitenstaanders. Het presidium is een eigen opgerichte commissie met vertegenwoordiging van alle fractievoorzitters van alle politieke partijen in de gemeenteraad waarbij griffier, gemeentesecretaris en burgemeester aanwezig zijn. De stemverhouding is ‘one man – one vote’.  Tot op heden is nog nooit gebruikt van deze stemming, er wordt altijd gepolderd.

De zogenaamd liberalen willen (nog steeds trouwens) dat de machtsverhouding in de gemeenteraad doorklinkt in de agendabepaling van het presidium.

In onze visie een uiterst ongewenste situatie. Want daarmee bepaalt de meerderheid, lees coalitie, wat op de agenda komt of blijft. Onderwerpen waar men het liefst niet over praat, kan men buiten de ogen van pers en publiek geruisloos afserveren. En hiermee vervelende debatten voorkomen. Nu blijkt gewoon dat de VVD dol op achterkamertjespolitiek is. Precies datgene waar inwoners een gloeiende hekel aan hebben. Toch fijn om te weten.

Gelukkig zag de VVD uiteindelijk af van het doorzetten van haar amendement. Niet van harte natuurlijk. Totaal niet. Na veel kritiek van onder andere D66 en zware druk van de burgemeester. Het onheil voor onze inwoners was afgewend. Leve de democratie!

Enkele dagen na deze raadsvergadering kwam als een donderslag bij heldere hemel het bericht naar buiten dat Heliomare en stichting Aloysius zich niet op het bedrijventerrein Vaandel-Zuid gaan vestigen.

Al jaren werkt de gemeente Heerhugowaard aan de komst en steeds is de gemeenteraad toegezegd dat er goede hoop is dat er één en ander gaat gebeuren. De bouw van de scholen kost 16 miljoen euro. En er is maar 11 miljoen euro beschikbaar. De gemeente komt 5 miljoen euro te kort. Misschien wel meer, want de bouwkosten stijgen één procent per maand door de aantrekkende economie.

Dus, jammer maar helaas.

Hé, hadden we van de zomer niet ineens miljoenen euro’s te besteden die vrijkwamen uit verliesvoorzieningen uit de grexen?

Die miljoenenreserves waren door de nieuwe regelgeving niet meer verplicht. En wat deed het college ook al weer met die miljoenen? Niet naar de Algemene Reserve, zoals een verstandig inwoner zou doen. Nee, deze euro’s zijn rechtstreeks naar het spaarpotje voor de spooronderdoorgang gegaan.

D66 heeft dit destijds met een amendement willen voorkomen, maar kreeg vanuit de gemeenteraad onvoldoende steun.

Wat is nu het resultaat? We hebben te weinig geld voor de spooronderdoorgang, een tekort 6 miljoen euro. En te weinig geld voor de komst van de scholen voor speciaal onderwijs, totaal 5 miljoen euro.  Dat er veel te weinig geld beschikbaar is voor de bouw van de scholen, daar kom je niet op het laatste moment achter. Die informatie lag al op het bureau.

Waarom heeft het college de gemeenteraad niet voor de keuze gesteld hoe het vrijkomende grexengeld te besteden?

De bouw van scholen zeker stellen, of geld steken in een potje voor een oplossing en kredietvotering Zuidtangent met spooronderdoorgang waar zonder financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland een gapend gat overblijft?

Nu heb je 2x niets. Slechts gebakken lucht.

D66 had het wel geweten!