Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 november 2017

D66 stelt vragen: WIFI4EU initiatief

WIFI4EU initiatief

Afgelopen oktober heeft het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie een politiek akkoord bereikt over de financiering van het WiFi4EU-initiatief.

In totaal wordt er 120 miljoen euro ingezet om gratis wifi te realiseren. Deze gelden kunnen in zes- tot achtduizend gemeenten over de gehele Europese Unie verdeeld worden.

Publieke organisaties, zoals gemeenten en bibliotheken, kunnen hiervoor in aanmerking komen.

N.a.v. dit plan heeft de D66-fractie enkele vragen aan het college gesteld;

Is het college op de hoogte van dit WIFI4EU plan?

Daarnaast de vraag of het college kennis heeft genomen van de wijze van uitgifte van deze subsidie op basis van het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

Verder wil de D66-fractie weten of het college al gebruik gemaakt heeft van deze regeling.

Tenslotte, of het college voornemens heeft om van deze subsidiemogelijkheid gebruik te maken. Inclusief een eventuele planning en motivering waarom wel of niet.

De beantwoording van deze technische vragen wordt begin december verwacht.