Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 oktober 2017

D66 stelt vragen; Stationsgebied Heerhugowaard

D66 stelt vragen; Stationsgebied Heerhugowaard

In de afgelopen maanden hebben wij, als raadsleden, heel veel informatie over het project Stationsgebied ontvangen. Inmiddels heeft de D66-fractie alle documenten goed doorgelezen.

D66 is voorstander van elk goed plan ter verbetering van het Stationsgebied.

Echter, wij willen dat het voor alle inwoners in Heerhugowaard nog duidelijker wordt.

Daarom hebben wij enkele aanvullende technische vragen gesteld. Over de rol van de provincie Noord-Holland, de wijzigingen in de waterhuishouding en de financiële begroting.

Op maandag 6 november wordt besloten of de provincie Noord-Holland extra budget gaat vrij maken voor het OV knooppuntenbeleid in Noord-Holland. Dit is een beslissing die de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland gaan nemen. In principe zou dan het fonds voor OV Knooppunten totaal uitkomen op ongeveer 17 miljoen euro. Deze schaarse financiële middelen wil de provincie Noord-Holland inzetten om in de diverse gemeentes financieel bij te dragen aan de verbetering van de OV knooppunten.

D66 is blij dat er extra middelen vrij gemaakt worden om te investeren in goed Openbaar vervoer.

De gemeente Heerhugowaard heeft in het raadsvoorstel wat nu voorligt alvast een bedrag van 6 miljoen euro ingecalculeerd. Ondanks dat er vanuit de provincie Noord-Holland geen enkele financiële toezegging is gegeven. Op welke projecten of op welke onderdelen van de diverse projecten uit het Stationsgebied dit bedrag van 6 miljoen euro betrekking heeft, is één van de vragen aan wethouder Stam (VVD).

Daarnaast blijken de wijzigingen in de waterhuishouding, vóór een bedrag van 2,7 miljoen euro, buiten het project Stationsgebied te zijn gelaten. Dus exclusief. Hierbij moet gedacht worden aan het omleggen of omleiden van één van de hoofdwatergangen. Open water voorzieningen kunnen niet zomaar uit rioolgelden betaald worden.

De wethouder geeft aan dat dit bedrag door rioolheffingsbijdrage opgebracht wordt, conform RB2015-97 Gemeentelijke Riooleringsplan 2016-2020. Welke bedragen er nu al gereserveerd worden, per wanneer dit is ingegaan en wat de tijdsduur hiervan is, zijn slechts enkele vragen die wij graag als D66 beantwoord willen zien.

Pikant detail. Wijzigingen in de waterhuishouding bij andere spooronderdoorgangen in de diverse regiogemeenten zijn wel opgenomen in de totale begroting van zo’n project. Dus inclusief. Het geeft te denken dat zoiets cruciaals, en niet facultatiefs, in Heerhugowaard gemakshalve buiten (de kosten van) het project Stationsgebied gehouden wordt.

Verder is er bij een veel kleiner bouwproject, namelijk de spooronderdoorgang in Heiloo aan de Vennewatersweg, al een kostenoverschrijding van 38% geconstateerd. Van het oorspronkelijke bedrag van 9,6 miljoen euro een paar jaar geleden tot 13,4 miljoen euro nu.

Met deze kennis en inzicht is het handig om mogelijke toekomstige risico’s, ook financieel gezien, te weten. Het totale project Stationsgebied in Heerhugowaard is begroot op 24,6 miljoen euro. Alleen klopt deze schatting in de begroting anno 2017 nog steeds? Is deze begroting nog relevant als er ergens in 2018-2020 daadwerkelijk de bouw gaat beginnen?

De D66-fractie gelooft in een succesvolle ontwikkeling van het Stationsgebied.

Mits kalmte bewaard, zorgvuldigheid gehanteerd en financiële dekking gegarandeerd wordt.

Alle antwoorden op onze schriftelijke technische vragen worden vóór 7 november verwacht.