Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 oktober 2017

Cake op de maand oktober

Cake op de maand oktober

Dinsdag 17 oktober was weer een bijzondere raadsvergadering. Niet zozeer vanwege de besluitpunten. Of vanwege de inbreng van D66 deze maand.

Aan het begin van de raadsvergadering smolten de bespreekstukken als sneeuw voor de zon. Weg, foetsie!

Kennelijk wilde iedereen vroeg klaar zijn en zo toch nog een staartje van de Europese avonturen van Feyenoord meemaken…

Wel waren er opmerkelijke feitjes. Het besluit tot oplegging van geheimhouding van een raadsinformatiebrief werd niet unaniem bekrachtigd. Een ieder die de inhoud van deze raadsbrief kent, zal een tegenstem niet kunnen begrijpen. Soms is geheimhouding gewoon nodig in het algemeen belang.

Toch, de echte bijzonderheden deze avond zaten dit keer in de persoonlijke sfeer.

Senior Hudson Louis zit de 4 jaarsrit net niet uit, omdat raads-en privéwerk niet meer te combineren valt. Jammer, wij zullen hem missen.

Verder greep Falco Hoekstra de fractievoorzittersrol bij de VVD. Uiteraard, alles in harmonieus overleg natuurlijk.

Minder harmonieuze gebeurtenissen liggen ten grondslag aan de vorming van de 12de (!!!) fractie binnen de gemeenteraad. Voormalig SP-er Thierry Degreef gaat het op eigen houtje proberen. Wij wensen hem heel veel sterkte. Want, tja, het klimaat voor afgesplitste éénmansfracties is niet al te vriendelijk.

René Vrieswijk