Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 september 2017

D66 stelt vragen; Archeologisch Heerhugowaard

D66 stelt vragen; Archeologisch Heerhugowaard

Deze zomer bracht de Stichting Oude Hollandse Kerken haar zomerbulletin 2017, nummer 84 uit.

Het thema is Veenhuizen (nh), de geschiedenis van de familie Brederode, hun binding met de regio Heerhugowaard en de opgravingen in Veenhuizen.

In het daarbij gerelateerde krantenartikel in het Heerhugowaards Nieuwsblad van 13 juli jongstleden zegt wethouder L. Dickhoff (HOP) toe meer aan archeologisch onderzoek te willen doen.

D66 vindt de ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorie van Heerhugowaard belangrijk.

Het is niet alleen voor de regio interessant. Juist voor de identiteit van Heerhugowaarders geeft dit soort onderzoeken veel meer inzicht en sociale binding. Het heden en verleden worden samengebracht.

Maar goed, de gemeente heeft voornemens om meer aan archeologisch onderzoek te willen doen. In welke mate en hoeveel geld hiermee gemoeid is, blijft onduidelijk. Idem voor de samenwerking op cultureel historisch onderzoek met regiogemeenten, het archeologisch centrum ‘Huis van Hilde’ (van de provincie Noord-Holland) en de andere betrokken organisaties zoals de Stichting Oude Hollandse Kerken.

Daarnaast wordt er richting Stichting Oude Hollandse Kerken gesproken over financiele vergoedingen. Nergens kun je deze toezegging in de Voorjaarsnota 2017 terugvinden. Dus niemand weet over hoeveel geld het gaat! En zonder initiatief vanuit de gemeente gebeurt er niets zegt deze organisatie.

Verder is D66 wel reuze benieuwd wanneer het college met het voorstel richting de gemeenteraad komt om de hele site van Veenhuizen als gemeentelijk gezicht aan te wijzen. Precies zoals ze dat zelf in dit themabulletin heeft aangeven.

Tevens het voornemen van wethouder Dickhoff om het bedrijfsleven bij archeologische onderzoeken te betrekken blijft duister. Bedoelt de wethouder nu crowdfunding? Een bordje in de grond met de mededeling ‘dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door bedrijf X’? Of iets anders?

Kortom, genoeg vragen om Archeologisch Heerhugowaard meer op de kaart te krijgen.

Alle antwoorden op onze schriftelijke vragen (zogenaamde artikel 37 vragen) worden medio oktober verwacht.