Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juli 2017

Speech fractievoorzitter Voorjaarsnota 2017

Beste voorzitter, raadsleden en inwoners,

In een wereld van identitaire bewegingen en mystisch elitair netwerkpolitiek zien wij dat de politieke bewustwording hier in Heerhugowaard een nieuwe fase in gaat. Deze vernieuwde raadszaal zorgt voor een herleving van de democratie.

Een positieve verandering, die ons als D66 aan het hart gaat.

Namelijk inwoners dichterbij de politiek en de politiek dichterbij de inwoners brengen.

Voorzitter, politiek is ook vallen en opstaan. Goed, dat hebben we dit jaar aan den lijve mogen ondervinden. Het is net zoals gebeurtenissen buiten dit huis. Denk maar aan het overlijden van een geliefde, als je werkloos raakt of als je in een echtscheiding verwikkeld zit. Uiteindelijk komt de rust terug, et voilà, bij D66 is de rust terug.

Echter, onze hedendaagse samenleving stelt hoge eisen aan de redzaamheid van burgers. Om als inwoner of als raadslid goed te functioneren moet je een plan maken, in actie komen, volhouden en kunnen omgaan met verleidingen en tegenslag. Geloof me, lang niet iedereen is onder alle omstandigheden hiertoe in staat. Verwachtingen versus daadwerkelijk aankunnen. Daarom is er veel alertheid geboden. Uiteindelijk ben jij diegene die het moet doen.

Jules Deelders (uit: ‘Dag en nacht geopend’, 1970) schreef er een klein reflecterend gedichtje over:

Z E L F P O R T R E T
Soms zie je je zitten.
Bleek en sereen.
Hier en/of ginder.
Alleen of alleen.

Voorzitter, de voorjaarsnota ziet er dit jaar qua lay-out en inzichtelijkheid verfrissend uit. Complimenten. Wat betreft de voorstelde plannen, niet alles is in lijn met wat D66 graag zou zien. Dat er geen nieuwe beleidsintensieve beslissingen genomen worden, is een heerlijkheid. Het biedt namelijk alle ruimte voor de gemeenteraad.

Daarom komt D66 met het voorstel om de eigen bijdrage op de WMO gedeeltelijk af te schaffen. Dit moet zorgen voor minder regeldruk, minder stress en meer zorg. Vooral betere zorg. Uiteraard zit hier een prijskaartje aan. Cha-ching, voor niets gaat de zon op. Wij vinden het een goede zaak om hiervoor het huidige overschot van de WMO te gebruiken. Aan de andere kant zit er ook een besparing in. Dus per saldo is er een win-win situatie.

Voorzitter, de D66 fractie werd blij met de update over het verdere verloop van de H300. Het is mooi dat er zoveel enthousiasme is. Burgerparticipatie is ook hot & trendy. Volg alleen maar de ‘Code Oranje’ bewegingen van de burgemeester.

In de afgelopen periode is het woord burgerparticipatie veelvuldig in de raad gekomen; een klankbordje hier, een klankbordje daar, een burgerpanel zo. Alleen, het rare van deze burgerparticipatietrajecten of projecten is dat de rol van de gemeenteraad hierin nul komma nul is. De raad heeft nergens een reglement, procedures of procesbeschrijvingen over de vele vormen van burgerparticipatie beschreven. In onze inspraakverordening staat er ook niets over gemeld.

Dus wat er nu gebeurt, is dat het college haar eigen, al dan niet (politiek) gekleurd, invulling aan burgerparticipatie geeft. Ons inziens is deze handelswijze onjuist, niet-legitiem en niet-kloppend. Of nu gaat om straat-buurtpanels, wijkpanels, burgerpanels, internet-panels, klankborden, forums, burgertoppen of andere vormen van burgerparticatie. Het is heel simpel, wij als raad bepalen de regels. Het is slechts aan het college om te bepalen welke vorm van burgerparticipatie zij in haar uitvoering wenst.

Daarom ons verzoek aan alle raadsleden, de griffier, de werkgroep communicatie en wellicht de burgemeester. Of wij als ‘voor de raad-aan de raad’ kunnen samenwerken zodat we op korte termijn de inspraakverordening en/of het communicatiebeleid kunnen complementeren met procedures waarin inhoudelijk de vele vormen van burgerparticipatie worden omschreven. Desnoods een eigen beleidsnotitie Burgerparticipatie. Het resultaat moet dan een duidelijke handleiding zijn waar het college en de raad zich aan dient te houden.

Tenslotte, voorzitter, regelmatig wordt politiek in een spookachtig, narratief en endemisch stramien bedreven. Inwoners voelen dat als unheimlich. Veel raadsleden zijn actief geworden omdat ze echt iets willen doen, iets willen betekenen. En inwoners willen zich herkennen in ons; in wat er gezegd en in wat er gedaan wordt. Geloofwaardigheid en vertrouwen heet dat. Daarom hopen wij als D66 dat deze vernieuwde raadszaal bijdraagt tot een positieve democratische verandering. Voor Heerhugowaard, voor onze inwoners.

Ik dank u wel. Michael Feelders