Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 juni 2017

Cake op de maand -juni-

Met raadsvergaderingen kan je het nooit raden.

Staat er weinig op de agenda en denk je vroeg thuis te kunnen zijn om nog een restje van de tweede helft Champions League mee te kunnen pikken, dan kom je bedrogen uit. Is er een mega agenda van 27 punten, dan ben je mooi op tijd thuis…

Afgelopen raadsvergadering waren er dan ook veel akkoordstukken, dus een redelijk vlot verloop was wel verwacht. Toch zat er een konijn in de hoge hoed.

Wat naar het scheen het hoogtepunt van de avond had moeten worden, het stoepkrijtamendement van de ChristenUnie, werd helemaal ondergesneeuwd door de kwestie GGD. Echt waar, Trijntje-Johanne had nog zo haar best gedaan de show te stelen. Met krijtjes voor alle raadsleden en nog veel meer integriteit-bedreigende cadeautjes voor onze burgemeester.

Maar het mocht niet baten.

Wat eerst nog een aftikkertje was, werd van akkoordstuk door de PvdA gepromoveerd tot bespreekstuk.

En wel om een heel twijfelachtig amendement in te brengen op de bedenkingen van het college. Iets met EU-aanbestedingen en extern verscherpt toezicht. Het bracht wel een hele discussie op gang, met vooral veel uitingen van verontwaardiging. Gaandeweg het proces werd het amendement een motie en het verzoek iets heel anders dan oorspronkelijk voorlag.

Plop, opeens was daar een motie van afkeuring tegen het dagelijks bestuur van de GGD.

En de stoepkrijtjes? Na deze flinke politieke bui waren die compleet weggespoeld!

René Vrieswijk