Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 juni 2017

Jeugdhulp krijgt er 1,2 miljoen euro bij

Jeugdhulp krijgt er 1,2 miljoen euro bij

Jeugdhulp krijgt er 1,2 miljoen euro bij

In de meicirculaire 2017 staat het echt. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties publiceerde vandaag de bedragen die Nederlandse gemeentes uit het Gemeentefonds ontvangen.

De gemeente Heerhugowaard krijgt vanaf het jaar 2018 tot en met 2022 een bedrag van 1,2 miljoen euro extra voor de jeugdhulp.

Het was één van haar laatste zaken waar voormalig wethouder Carolien van Diemen aan werkte. Kort daarna raakte ze haar baan kwijt dankzij haar drie collega wethouders Stam (VVD), Dickhoff (HOP) en Oude Kotte (CDA).

Mede door vertragingen in declaraties en achterstanden in de bedrijfsvoering lukte het niet eerder om een deugdelijk kostenoverzicht af te geven. Pas in november 2016 werden de uitgaven gedeeltelijk inzichtelijk gemaakt. Daaruit bleek dat de gemeente Heerhugowaard veel geld aan de Jeugdzorg kwijt is. Veel meer dan eerder werd voorspeld. Het was tevens een begin van een structureel Jeugdzorg probleem dat nog steeds voorduurt.

Eén van de oorzaken van deze miljoenen kostenoverstijging komt door de wettelijke regeling ‘woonplaatsbeginsel’. Deze regeling is per januari 2016 ingegaan. Dit houdt in dat de gemeente Heerhugowaard verplicht opdraait voor alle zorgkosten van jongeren met een voogdijmaatregel. Vóór 2016 waren andere gemeentes hiervoor zelf verantwoordelijk.

Om het tij voor een deel te keren ging Carolien samen met de wethouders uit Hoorn en Bergen naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uitleggen, praten en overtuigen. Constant vertellen dat Heerhugowaard financieel onevenredig getroffen wordt door hoge zorgkosten van jongeren. Iets waar de gemeente helemaal niets aan kan doen.

Dankzij de meegenomen feiten, cijfers en ideeën die zij en haar ambtenaren konden overhandigen, lukte het haar om de desbetreffende ambtenaren van het Ministerie van haar standpunt te overtuigen.

Het resultaat mag er zijn. De gemeente Heerhugowaard ontvangt vanaf volgend jaar een extra bedrag. Een compensatie van 1,2 miljoen euro voor de jeugdhulp.

D66 is blij dat dit allemaal in slechts 3 maanden tijd geregeld is. Een duidelijk voorbeeld van goed bestuur en hart voor de zaak.