Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 mei 2017

LHBT 2.0, D66 Heerhugowaard stelt vragen

LHBT 2.0, D66 Heerhugowaard stelt vragen

LHBT 2.0, D66 Heerhugowaard stelt vragen

Dankzij D66 is Heerhugowaard een Regenboogstad geworden. Het heeft bijna twee jaar geduurd om n.a.v. diverse D66-moties het college hiertoe bewegen. Na de zoveelste versie van het uitvoeringsplan was er tussen de wethouders uiteindelijk overeenstemming om ‘ja’ te zeggen.

Sinds half februari 2017 maakt D66 geen deel meer uit van de coalitie. In het addendum van de resterende en de nieuwe coalitiepartijen wordt er wel iets over geschreven. Er staat namelijk bij het onderdeel participatie: ‘op gebied van voorlichting en informatie zullen we aansluiting zoeken bij andere initiatieven in de regio’.

Dat klinkt natuurlijk heel vaag. Tevens merk je de afwachtende houding van dit college op. Liever schuchter achter in het peloton rijden dan zich vooraan in de strijd mengen. Een duidelijk statement aan onze inwoners.

Hoe serieus moeten we deze plannen nemen? Het zou zonde zijn als we stil blijven staan, of nog erger, zelfs terug in de tijd gaan. Voor de D66-fractie genoeg redenen om diverse vragen aan het college te stellen.

Daar zitten interessante vragen bij, zoals welke veranderingen t.o.v. het uitvoeringsplan Heerhugowaard Regenboogstad voor de jaren 2016/2017 kunnen worden teruggevonden in het nieuwe, aanvullende beleid? Of op welke manier denkt het college op het gebied van voorlichting en informatie aansluiting te zoeken bij andere initiatieven in de regio? Gaat het college nu uit van het bestaande uitvoeringsplan of van aanvullend beleid? Bovenstaande vragen zijn slechts drie vragen uit de hele serie vragen die we onlangs gesteld hebben.

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Voor D66 Heerhugowaard is het menens. Het wordt nu tijd om echt die vrijheid en gelijkwaardigheid van de LHBT-gemeenschap in Heerhugowaard vorm te geven.

Er wordt gezegd dat één zwaluw nog geen zomer maakt. Aansluiting tot een Regenboogstad is één, uitvoering is twee. En die uitvoering is net iets lastiger dan een paar glimlachjes, knikjes en goede bedoelingen.

Alle antwoorden op onze schriftelijke vragen (zogenaamde artikel 37 vragen) worden eind mei verwacht.