Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 april 2017

Het snelle geld, pik in, het is lente!

maandag 17 april 2017 Lees voor Het snelle geld, pik in, het is lente!

Het snelle geld, pik in, het is lente!

Meestal één keer in het jaar, als het lente is, worden onderwerpen zoals de ‘grexen’ ofwel de voortgang van de grondexploitaties in de gemeenteraad behandeld.

We kunnen deze grondexploitaties qua ontwikkelingen en structuur goed vergelijken met films. Na hun eerste geweldige recensie en opbrengsten als kaskraker volgen er nog meer. Slechts met dezelfde titel, alleen met een nummer erachter geplakt. Tot zover de vergelijking van de Heerhugowaardse grondexploitaties, zoals De Draai, Stad van de Zon zuid en De Vaandel met Hollywood.

Toch ligt het bij de grondexploitaties in Heerhugowaard even anders. Het is niet al goud wat blinkt. De gemeente Heerhugowaard heeft in voorgaande jaren zware financiële verliezen geleden op deze gronden. Nu de economie in algemene zin aantrekt, zie je dat ook terug in de jaarresultaten 2016 van deze grondexploitaties. Positief. Daar kun je op zich niet tegen zijn.

Echter, kijk je dieper in deze materie, dan zie je ook een ander beeld. Namelijk een heel technisch verhaal over de herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) deel 1 Hoofdinfrastructuur incl. verloop reserve NBK1. Het Rijk heeft besloten dat in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vanaf het jaar 2016 niet meer is toegestaan om voor de dekking van bovenwijkse voorzieningen toevoegingen te doen aan dergelijke voorzieningen vanuit lopende grondexploitaties.

Wat betekent dit concreet voor Heerhugowaard?
Voor de twee grexen in De Draai en De Vaandel waren gefaseerd afdrachten van ongeveer €9,475 miljoen ingerekend. Nu zijn deze NBK afdrachten uit de twee grexen geschrapt. Dat betekent dat deze grexen niet langer verliesgevend zijn. De huidige verliesvoorzieningen voor De Draai en De Vaandel respectievelijk €3,9 miljoen en €1,1 miljoen (totaal €5 miljoen) zijn dan niet meer nodig. Dit bedrag zou m.i.v. 2017 kunnen worden toegevoegd aan de reserve NBK1.
Om tot het voorheen ingerekende afdrachtenbedrag te komen en om deze ook toe te voegen aan de reserve NBK1 dient er nog een bedrag van €4,475 miljoen via een “omweg” te worden toegevoegd. Dit zou kunnen door gedurende 15 jaar vanaf het jaar 2017 jaarlijks een bedrag van €298.000 te doteren aan de reserve NBK1 vanuit de jaarlijkse reguliere exploitatie, hetgeen een dotatie zou genereren van €4,475 miljoen.

Voor D66 is deze gang van zaken erg merkwaardig. Als er voorzieningen zijn die niet meer nodig zijn, dan komen deze bedragen in beginsel vrij te vallen t.g.v. de Algemene Reserve. Het college daarentegen hanteert een andere invulling, zoals de hierboven genoemde constructie.

D66 ziet liever een integrale afweging die de grondslag zou moeten vormen voor een besluit van de gemeenteraad over de inzet van schaarse financiële middelen. Niet bij voorhand voorselecteren op een doel.

Iedereen, elke inwoner, elke ondernemer, kan wel bedenken dat er genoeg bestemmingen voor inzet van deze vrijvallende verliesvoorzieningen denkbaar zijn.

Toch, het college kijkt naar het snelle geld. Lekker makkelijk om de spooronderdoorgang mee te financieren. Tot nu toe leveren de ‘goede gesprekken’ van wethouder Stam (VVD) in de laatste vijf jaar met ProRail, NS, NS stations, provincie Noord-Holland, bedrijfsleven en overige stakeholders geen cent op. Afgelopen november repte de wethouder nog over cofinanciering met deze partijen.

Op 13 februari jongstleden heeft gedeputeerde mevrouw Post (VVD) namens de provincie Noord-Holland in de commissie Mobiliteit & Financiën duidelijk gemaakt dat er geen euro, geen cent, helemaal niets aan de spooronderdoorgang betaald gaat worden. ‘Geen enkele financiële bijdrage wordt er geleverd aan de tunnel’ was haar antwoord. Een terugkoppeling aan de raadsleden van wethouder Stam n.a.v. dit besluit van de provincie is er vreemd genoeg niet geweest.

Hoe het nu zit met de bijdrage van de overige partijen? Tja, daar valt slechts over te gissen.

Dus, als er geen geld van de provincie Noord-Holland komt, moet je als wethouder iets verzinnen. Zeker als je wilt dat de spooronderdoorgang/tunnel er komt. Wat is dan fijner om zelf de “omweg” in te vullen?

Tom Poes had het zelf niet beter kunnen bedenken. De verleiding van het snelle geld roept. Of er nu andere zaken voor onze inwoners in Heerhugowaard belangrijker zijn, dat doet er nu even niet toe. Het snelle geld, pik in, het is lente!