Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juni 2014

Vooruitblik voorjaarsnota 2014

In de afgelopen jaren heeft D66 bij elke voorjaarsnota en begroting haar zorgen uitgesproken rondom de financiële situatie van de gemeente Heerhugowaard, met name door de vele te dure grondexploitaties. Al jaren lang werden verliezen vooruit geschoven.

Alleen, er komt een punt waarop dat niet meer lukt. Hoe vervelend ook deze verliezen mogen zijn, van uitstel is bij D66 geen sprake. Er wordt voor miljoenen euro’s afgeschreven op toekomstige woonbouwprojecten zoals De Draai, het Stadshart en het bedrijventerrein de Vaandel. Een pijnlijke doch duidelijke beslissing.

D66 kijkt positief naar de toekomst en weet dat de financiële situatie broos is. Het zal er alles aan doen om verhoging van de lasten voor burgers en bedrijven in de komende periode tot een minimum te beperken en zorgt ervoor dat Heerhugowaard een sluitend perspectief krijgt.

Fractievoorzitter D66 Heerhugowaard
Michael Feelders