Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 mei 2014

D66 Heerhugowaard staat dicht bij de burger

Als gevolg van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen wijzigen ook de samenstelling van vele commissies in de gemeente Heerhugowaard.

In deze commissies kunnen raads en/of commissieleden plaatsnemen. Zo wordt er elke keer een voorzitter en een plaatsvervanger voorzitter gekozen voor de commissies Middelen&Stadsbeheer (MISB), Stadsontwikkeling (SO) en Maatsschappelijke Ontwikkeling (MO). Daarnaast heb je de commissies Communicatie, Werkgeverschap en Audit plus een eventuele een aparte deelname van raadsleden in bepaalde commissies zoals het recreatiegebied Geesterambacht die door goedkeuring van de raad wordt vastgesteld. Ook is het van belang, bij afwezigheid van de burgemeester, een 1e plaatsvervanger en een 2e plaatsvervanger van de Raad te hebben.

De huidige gemeenteraad bestaat uit 11 partijen en heeft 31 zetels. De verdeling is als volgt: HOP 5, CDA 4, VVD 4, SP 3, D66 3, Seniorenpartij 3, Burgerbelang 3, PvdA 3, Nederland Duurzaam 1, ChristenUnie 1 en GroenLinks 1. Elke politieke partij heeft de mogelijkheid om willekeurige kandidaten naar voren te schuiven voor deelname in een bepaalde commissie. Ongeacht of je klein of groot bent qua zetelsamenstelling.

D66 Heerhugowaard heeft specifiek aangegeven dat ze als coalitiepartner en ook omdat de hele fractie nieuw is geen belangstelling te hebben voor enig voorzitterschap of plaatsvervangerschap in de diverse commissies. Een bewuste keuze. Wel neemt D66 Heerhugowaard haar verantwoordelijkheid door deelname in de commissies Communicatie, Werkgeverschap en Audit.

In de raadsvergadering van dinsdag 27 mei jongstleden was het opvallend dat veel gekozen politici zich totaal niet betrokken voelen. Misschien door nieuwigheid (SP) of omdat je eigenlijk een 0,6 partij bent (GroenLinks). Er zijn genoeg redenen om niet mee te doen. Alleen zijn er meer redenen om juist wel hieraan mee te doen. Je toont betrokkenheid bij het gehele politieke proces. Burgers van Heerhugowaard waarderen deze inspanningen omdat je opkomt voor hun belangen, hun verwachtingen probeert waar te maken. Het gaat niet de hele tijd om een ‘Tegen geluid’ te geven, of dat je spontaan ‘180 graden in mening’ verandert. Daar schiet Heerhugowaard niets mee op.

Met veel moeite  heeft Burgerbelang zich bereid gevonden om een kandidaat aan te dragen voor de commissie SO. De Seniorenpartij had wel voortijdig aangegeven interesse te hebben in een commissievoorzittersschap MI&SB. Voor deelname aan de commissie MO moest de burgemeester zelfs een oproep aan de raadsleden doen. Uiteindelijk stelde zich een 2e kandidaat uit de gelederen van het CDA zich kandidaat, die met 30 stemmen vóór werd aangenomen. Tenslotte is de gemeenteraad akkoord gegaan en is onderstaande samenstelling vastgesteld.

  • 1e plaatsvervanger Raad: Carola van ’t Schip (HOP), 2e plaatsvervanger Raad: Stefan Brau (PvdA).
  • commissie MI&SB: 1. Alex Harren (VVD) 2. Annette Valent (Seniorenpartij).
  • commissie SO: 1. John Does (HOP) 2. Ad Jongenelen (Burgerbelang).
  • commissie MO: 1. Jolanda van Ling (CDA) 2. Nuri Kevik (CDA).
  • auditcommissie: Alex Harren (VVD), Michael Feelders (D66), Marcel Koster (CDA), Frans Schrauwers (Nederland Duurzaam) en Jan van der Starre (Seniorenpartij).

D66 Heerhugwaard is tevreden met deze indeling. Er is weer een positieve stap gezet.