Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 maart 2014

‘Rien ne va plus’ gemeente Heerhugowaard

D66 Heerhugowaard ziet de toekomst van Heerhugowaard positief tegemoet. Een stad voor ieders wat wils, waar je graag wil wonen, werken en leven.

Je kunt als politieke partij van alles beloven, zelfs D66 Heerhugowaard heeft zo zijn eigen wensen voor de komende periode. Alleen over één onderwerp dien je wel betrouwbaar en realistisch te zijn, namelijk het huishoudboekje van de gemeente Heerhugowaard.

Noch op het Jeugd- en Jongerendebat, noch op het onlangs gehouden verkiezingsdebat in Cool Kunst&Cultuur is het onderwerp ‘financiën’ ter sprake gebracht. Slechts één inwoner durfde te vragen naar de risico’s en gevolgen van de ‘grondexploitaties van de Draai en Vaandel’. Het gegeven antwoord door wethouder Stam (VVD) was kort en onvolledig.

D66 schrikt daarvan. Gaat het de gemeente Heerhugowaard dan financieel voor de wind? Zijn er extra meevallers geweest? Nee, allerminst.

Een korte uiteenzetting van de stand van zaken in de gemeente Heerhugowaard:
De gemeente Heerhugowaard heeft een weerstandsnorm die door gemeenteraad in het jaar 2007 is vastgesteld. Deze weerstandsnorm geeft aan of de gemeente Heerhugowaard alle financiële risico’s heeft afgedekt. Dit wordt uitgedrukt in een cijfer (ratio). Na alle opbrengsten en kosten met elkaar verrekend te hebben, rolt er een cijfer uit. Doe je het goed, dan ligt de norm tussen de 1,4 en 2,0.

Voor het jaar 2014 (zie raadsbegroting 2014) is het weerstandsvermogen van de gemeente Heerhugowaard 1,26. Ofwel, de gemeente Heerhugowaard is slechts in staat om op dit moment 90% van alle lopende financiële risico’s af te dekken. De norm voldoet niet aan de gestelde eisen.

D66 heeft, vanaf dag één dat ze in de gemeenteraad zit, haar zorgen uitgesproken over de financiële planning. Bij elke voorjaarsnota heeft D66 gehamerd op de gevaren en het college (VVD/CDA/HOP/Groen Links en 3 jaartjes PvdA) gevraagd om uitleg, transparantie en actie. In het accountantsrapport jaar 2012 geeft Deloitte de gemeente Heerhugowaard al een waarschuwing dat het huishoudboekje uit balans raakt.

In de raadsbegroting 2014 wordt nu ook een kleine toelichting gegeven wat de grootste risico’s zijn: grondexploitaties, met name de Draai en het bedrijventerrein de Vaandel. Vanaf het jaar 2012 t/m 2017 wordt er een verlies op deze grondexploitaties ingecalculeerd. Het gaat om een geschat bedrag van € 10,3 miljoen euro per jaar, of bijna € 850.000 euro per maand. Over de periode 2012-2018 spreek je al gauw over een bedrag van +/- € 62,0 miljoen euro verlies.

Een vervelende situatie voor de inwoners van Heerhugowaard want op één of andere manier moeten zij opdraaien voor deze grote verliezen. Het kan gerealiseerd worden door te bezuinigen of door de lokale lasten te verhogen zodat de gemeente meer inkomsten krijgt. De speelruimte is beperkt.

Als je schulden maakt als privé persoon of als gezin word je ook gedwongen deze bedragen terug te betalen. Voor een gemeente geldt hetzelfde. Je kunt nu als politieke partij heel veel beloven, de vraag blijft of je dan wel betrouwbaar bent. Het is een keuze. D66 Heerhugowaard geeft liever de voorkeur om eerst financieel orde op zaken te stellen. Wel zo belangrijk!